внатрешна и надворешна фиксна инсталација предводена од видео-панели за прикажување на реклами и видео играње, од P3 P4 P5 P6 до P8 P10 и P16 дисплеи предводени.

WhatsApp