16ид со дисплеј предводена од p16 16ид на дисплеј предводена од p16

производ: дисплеј предводена од p16; големина:600 км; место: русија

долниот пиксел, толку е помала резолуцијата, толку е пониска цената, но не е доволно да се каже дека p16 е лошо, затоа што дисплеј предводена од p16 е погодна за подалеку оддалеченост од гледање, X16 предводениот xreen е погоден за 20-200m, и има јасен ефект на слика и приказ.