shërbim & mbështetje

Ne do të ofrojmë shërbim para shitjes,shërbim pas shitjes dhe shërbim trainimi për të gjithë klientët.

Pas sherbimit te shitjes

Ne ofrojmë dy vjet garanci për produktet. Pasi skadoi periudha e garancisë dy vjeçare, ne do të ngarkojmë koston e lëndës së parë për mirëmbajtje. Ne nuk do të ofrojmë mirëmbajtje falas për rrethanat e mëposhtme: 1. Mosfunksionim i shkaktuar nga keqpërdorimi, përfshirë çmontimin jo të duhur ,ose testimi dhe keqpërdorimet e tjera. 2.Dëmi për shkak të keqpërdorimit të përdoruesit. 3.Dëmtimi i guaskës ose dëmtimi i përbërësve në përdorim. Kostoja për mbështetje teknike pas shitjes Ne do të organizojmë inxhinierë që të ndihmojnë me udhëzimet e instalimit dhe mirëmbajtjes, klientët duhet të mbajnë të gjitha kostot e bëra për shërbimin teknik pas shitjes, përfshirë tarifën e vizës, tarifa e konviktit ,ushqime ,tarifa e transportit etj.

Bëni pyetje? Kemi përgjigje! Merrni përgjigje në lidhje me icingmimet, specifikimet, instalim, dhe me shume