ឧបករណ៍បញ្ជាវីដេអូ Novastar LED VX4S VX6S VX4U ឧបករណ៍បញ្ជាជញ្ជាំង LED

ស៊េរី VX4S និង VX6S គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាវីដេអូបង្ហាញអេក្រង់ LED ដែលរួមបញ្ចូលមុខងារផ្ញើកាតជាមួយដំណើរការវីដេអូ. វាគាំទ្របែបផែនប្ដូរច្រើន, ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរថ្នេរលឿននិងបន្ថយ, ផ្តល់នូវបទពិសោធនៃការគ្រប់គ្រងអេក្រង់ដែលអាចបត់បែនបាននិងបទបង្ហាញអេក្រង់បង្ហាញវីដេអូដែលនាំមុខ.

× WhatsApp