Бид удирдсан видео процессорууд болон хяналтын картуудын түлхүүр түлхүүр шийдлийг санал болгож байна, карт илгээхэд хүргэсэн, хайрцаг илгээсэн, VDwall-ээс карт хүлээн авахад хүргэсэн, Линсн, Новастар, Colorlight .. гэх мэт

WhatsApp