хүргэсэн шатны суурь дэлгэц,дотор түрээсийн үйл явдал нь хүргэсэн видео ханын P4.81 P5.95 болон P6.25 нь P2.5 P2.976 P3 P3.91 нь харуулах.

WhatsApp Бидэнд WhatsApp