дотор болон гадна тогтмол суулгах зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг, видео тоглож дэлгэцийн видео хавтан хүргэсэн, P3 P4 P5 ху6 нь P8 P10 болон ху16 нь дэлгэц хүргэсэн.

WhatsApp