шилэн ил тод видео зар сурталчилгааны дэлгэц хүргэсэн, p3.91 p7.8 p10.4 доторх болон гаднах торон хөшиг удирдсан дэлгэц, түрээсийн дизайн нийцсэн маш ил тод, тогтмол удирдсан бүрэлдэхүүн хана.

WhatsApp Бидэнд WhatsApp