صفحه نمایش p3.91 p4.81 p4 p5 p6 p6 صفحه نمایش همراه, دیوار ویدیوی تلفن همراه,پس زمینه صحنه در فضای باز منجر صفحه نمایش بزرگ است,اجاره دیوارهای نمایشگر اجاره ای.

واتس اپ