ما راه حل کلیدی برای پردازنده های ویدیویی led و کارت های کنترل ارائه می دهیم, ارسال کارت, ارسال جعبه, دریافت کارت از VDwall, لینس, نواستار, چراغ رنگی ... و غیره

واتس اپ واتساپ ما