سرویس & پشتیبانی

ما خدمات پیش فروش را ارائه خواهیم داد,خدمات پس از فروش و خدمات آموزشی برای کلیه مشتریان.

خدمات پیش فروش

کاملاً درک مشتری’ الزامات و استفاده از محیط مهم هستند, ما راه حل مناسب ارائه خواهیم داد, از جمله مشخصات محصول,عملکرد محصول, استفاده از محیط و امکانات پشتیبانی,کمک به مشتریان برای انتخاب یک طرح منطبق ,مانند نوع نمایشگر LED,سیستم کنترل, پیکربندی قدرت ,کابل سیگنال و غیره.

سوالی داشته باشید? جواب داریم! در مورد قیمت گذاری پاسخ دهید, مشخصات فنی, نصب و راه اندازی, و بیشتر