صفحه نمایش صفحه نمایش منجر به ورزش P5.95

p5.95 استادیوم ورزشی منجر به نمایش دیوارهp5.95 استادیوم ورزشی منجر به نمایش دیواره

محل: آمریکا; اندازه: 46 متر مربع; تولید - محصول: p5.95 پانل دیواری ویدیویی به رهبری

صفحه نمایش اجاره ای در فضای باز p5.95 با 140 angle زاویه دید,برای مخاطبان گسترده تری جذاب است; ± 15 تنظیم زاویه برای طراحی صحنه مجاز است;سطح حفاظت ip65 است ، مناسب برای استفاده در فضای باز.