Pixel sân dẫn màn hình hiển thị nhỏ với tốc độ làm tươi cao, hd bức tường video dẫn, độ phân giải cao khiến bức tường video hiển thị với 4K hiệu suất.

trò chuyện WhatsApp