Dịch vụ & Ủng hộ

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trước khi bán hàng,dịch vụ hậu mãi và dịch vụ đào tạo cho tất cả các khách hàng.

dịch vụ trước khi bán hàng

khách hàng hoàn toàn hiểu biết’ yêu cầu và sử dụng môi trường rất quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, bao gồm đặc điểm kỹ thuật sản phẩm,hiệu suất sản phẩm, sử dụng môi trường và hỗ trợ cơ sở vật chất,hỗ trợ khách hàng để lựa chọn một chương trình phù hợp ,chẳng hạn như loại màn hình dẫn,hệ thống điều khiển, cấu hình điện ,cáp tín hiệu và vân vân.

Có một vài câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời! Nhận câu trả lời về giá, Thông số kỹ thuật, Cài đặt, và hơn thế nữa