แก้วโฆษณาวิดีโอโปร่งใสแสดงนำ, หน้าจอม่านนำ p3.91 p7.8 p10.4 ตาข่ายในร่มและกลางแจ้ง, โปร่งใสมากในการออกแบบเหมาะสำหรับการเช่าและการแก้ไขผนังแผงนำ.

WhatsApp WhatsApp เรา