การติดตั้งคงที่ในร่มและกลางแจ้งนำแผงจอแสดงผลวิดีโอสำหรับการแสดงโฆษณาและการเล่นวิดีโอ, จาก P3 P4 P5 P6 เพื่อ P10 P8 และ P16 นำการแสดง.

WhatsApp WhatsApp เรา