အိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပတပ်ဆင်ထားသည့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပြသခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းအတွက်ပြသရန်ဗီဒီယိုပြားများကို ဦး ဆောင်သည်, P3 P4 P5 P6 မှ P8 P10 နှင့် P16 သို့မျက်နှာပြင်များပြသခဲ့သည်.

WhatsApp ချတ်